Название журнала на английском
Scientific journal ISSN 2542-0372

О журнале Выпуски Правила Олимпиады Учительская Поиск Личный портфель

Issue №1 in 2020

no name
Efimov V.M.
Belyaeva M.A.
no name
Kurdyukov A.A.
Zatsepilina S.I.
Norkina A.V.
Rudchenko A.S.
no name
Beletskaya A.A.
Chebakova S.Y.
Zvezdochkin V.A.
Zaynetdinov R.E.
no name
Bazyuk V.I.
no name
Yurchenko V.V.
Efimov N.M.
Pogorelov A.A.
Martynchenko D.V.
no name
Myakishev D.O.
Rudchenko A.S.
no name
Tikhonova D.A.
Smagina S.A.
no name
Rudchenko A.S.
no name
Emelyanenko M.E.
no name
Kolesnikova Y.A.
Minaeva E.R.
Lobova A.A.
Diyanova K.Y.
Khodab A.I.
no name
Eremenko G.R.
Grishenkova E.S.
no name
Rabovalyuk A.Y.

Учительская (статьи преподавателей)

no name
Afanaseva O.A.
Orekhova D.V.
Borsheva I.N., Shamray V.M., Gordienko S.N.
Ryazantseva T.Y.
Sirotina N.M.
Larionova O.A., Veretennik O.V.
Moskovchenko N.N.
Yashkova G.G.